Valikko Sulje

Tietosuojaseloste

Selvitys tietosuoja-asetuksen rekisteriselostevelvoitteen täyttämisestä

Sivuston vierailijat:
Tämä sivusto kerää käyttäjistään vain anonyymiä tilastotietoa, josta yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa. Kerättävät tiedot ovat vierailun ajankohta, asiakkaan käyttämä selain, käyttöjärjestelmä sekä maa, josta käyttäjä ottaa yhteyden sivustoon.

Asiakkaat:
Eezy Osuuskunnan, myöhemmin Eezy, laskutuspalvelun käyttäjän Keski-Suomen IT-palvelu asiakasrekisteri on tallennettu Eezy Osk:n Extranet palveluun ja tietosuoja-asetuksen 30§ mukainen seloste käsittelytoimista on luotu Eezy Osk:n toimesta.

Yleiset ehdot:
1. Eezyn palvelun käyttäjä vastaa, että Eezy Osk:n rekisterissä olevat palvelun käyttäjän asiakastiedot ovat ajankohtaiset, ja ne on kerätty asiakkaalta tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Lisäksi asiakkaalta kerätyt ja palveluun ilmoitetut asiakastiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettu siten, mikä on tarpeellista laskutuksen toteutumiseksi.
2. Eezy vastaa, että sen riskejä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi on tehty asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet.

Asiakkaan oikeudet
1. Eezyn palvelun käyttäjän asiakkaalla on oikeus esittää tietopyyntö rekisterinpitäjällä olevista henkilötiedoista. Asiakas voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai vaatia saada pääsyä tietoihinsa. Henkilöllä on myös oikeus vaatia tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Kaikki tietopyynnöt tulee ensisijaisesti välittää palvelun käyttäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@ksit.fi, joka välittää tietopyynnön Eezylle tarvittaessa. Tarkempaa tietoa asiakkaan oikeuksista saa Eezyn rekisteriselosteesta Eezyn kotisivuilta osoitteessa https://eezy.fi. Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä sinua auttavat Eezyn tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilöt Otto Liulia ja Otto Michelsen.